מיסים על חשבונות השקעה רגילים (Non-Registered Accounts)

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 11, 2022  /  קטגוריה: השקעות 123

אני גאה לשלם מיסים, אך הייתי גאה יותר לשלם פחות  /  אנונימי

אומרים שהדברים הטובים ביותר בחיים אינם עולים כסף, אלא שבמוקדם או במאוחר, הממשלה מוצאת דרכים יצירתיות למסות גם אותם. מיסים ישירים ועקיפים נוכחים בחיינו מעריסה ועד קבר וקשה להימלט מהם.

הפוסט הנוכחי מכסה שלושה סוגי מס המוטלים על חשבונות השקעה רגילים. הבנה טובה יותר שלהם תעזור לצמצם (באופן חוקי) את חבות המס. עם זאת, מאמרים, ספרים, וסרטונים, טובים ככל שיהיו, אינם מהווים תחליף ליועץ מס או רואה חשבון המתחשב במצבו האישי של כל אחד.

למה בכלל להשתמש בחשבון רגיל (לא רשום) לצרכי השקעה?

בלי ספק רצוי קודם כל להשקיע דרך חשבונות פטורים ממס או שהמס בהם דחוי לשנים רבות. אלא שקיבולתם של חשבונות אלה מוגבלת מטבעה על ידי הממשלה. לפעמים אין ברירה ויש צורך להשקיע דרך חשבון רגיל, שאמנם צריך לשלם בו מס על רווחים, אך הוא גמיש יותר במובן שאין בו חוקי כניסה, יציאה, וקנסות על הפרתם.

מס על הכנסה מריבית

ריבית נחשבת כהכנסה החייבת במס מלא מתוכניות חסכון, GICs, ואיגרות חוב, ממש כמו הכנסה מעבודה. כלומר, לפי מדרגת המס של מקבל הריבית.

בעשור האחרון הריבית הייתה כל כך נמוכה, שניכוי מס הכנסה ממנה היה בבחינת לעג לרש. עכשיו שהריבית עלתה, סכומי המס יהיו משמעותיים יותר, אבל עדיין מיסוי שלה יהיה בבחינת לעג לרש מפני שהרווח ממנה רחוק מלהדביק את שיעור האינפלציה.

לדוגמה, $10,000 ב- GIC הנושא ריבית שנתית של 4%, יניב לבעליו $400 לשנה. במדרגת מס של 40% יישאר בידי המפקיד רווח של $240 בלבד, שלא ידביק שיעור אינפלציה שעומד השנה על 7% (כלומר, שחיקה של $700).

מס ריווחי הון

בהתעלם מעמלות (אם היו), רווח הון נוצר כאשר מחיר המכירה של נכס עולה על המחיר ששולם עבורו. המס על רווח הון מחושב בצורה שונה במקומות שונים. בקנדה הוא מחושב באופן הבא: מחצית הרווח פטורה ממס ואילו המחצית השנייה חייבת במס הכנסה מלא לפי מדרגת המס של המוכר. לחילופין אפשר לומר, שכל רווח הון חייב במס בשיעור מחצית מדרגת המס של המוכר.

במקרה של הפסד הון, כלומר שמחיר המכירה של נכס נמוך מהמחיר ששולם עבורו, ניתן לקזז הפסד זה מריווחי הון אחרים של אותו מוכר כדי להפחית את חבות המס הכוללת. תכונה זו קיימת רק בחשבונות רגילים. בחשבונות רשומים אין אפשרות קיזוז.

לדוגמה:  פלונית מכרה את מניותיה בחברה X ברווח של $5,000 ואת מניותיה בחברה Y בהפסד של $1,000.

הרווח הכולל לפני מס יהיה אפוא $4,000. בהנחה ששיעור המס של פלונית הוא 40% אזי סכום המס יחושב באופן הבא: $800 = 0.4 * 2 / $4,000 ובידי פלונית יישארו $3,200.

ריווחי הון בחשבון דולר אמריקאי

בעיקרון רצוי למקם מניות הנסחרות בארה"ב בחשבון גמלאות רשום (LIRA ,RRSP, או RRIF) ולא בחשבון רגיל. אמנם מס הכנסה האמריקאי (IRA) אינו חומד בינתיים חלק מריווחי ההון, אבל בחשבון רגיל הוא בהחלט שם את ידו על חלק מהדיבידנדים המשולמים על ידי חברות אמריקאיות.

חישוב רווח ההון ייעשה באותו אופן כמו עם דולר קנדי אבל יכלול המרה של מחיר הקניה והמכירה מדולר אמריקאי. לדוגמה:

מחיר קנייה בדולר אמריקאי:  $10,000

לכן מחיר קנייה בדולר קנדי יהיה:  $14,200  (לפי שער 1.42 ביום הקנייה)

מחיר מכירה בדולר אמריקאי:  $12,000

לכן מחיר מכירה בדולר קנדי יהיה:  $16,200  (לפי שער 1.35 ביום המכירה)

רווח הון:  $2,000 = $14,200 – $16,200 דולר קנדי

בהנחת מדרגת מס של 40%, יסתכם המס על רווח ההון ב- $400 = 0.4 * 2 / $2,000  דולר קנדי שיועברו בסוף שנת המס ל- CRA.

מס על דיבידנדים

לפני הכל צריך לדעת שלא כל חלוקת רווחים נחשבת כדיבידנד; הדבר תלוי במבנה הפיננסי של החברה. חברות נדל"ן מסוג REITs לדוגמה, מחלקות רווחים שאינם דיבידנדים, וכך גם חברות שאינן רשומות בקנדה, למרות שהן נסחרות בבורסה של טורונטו.

באופן כללי, דיבידנדים המחולקים על ידי חברות קנדיות זוכים להטבת מס משמעותית התלויה בהכנסה השנתית הכוללת של המקבל:

–  עבור הכנסה שנתית כוללת של $100,000 יושת מס של 25% על הדיבידנדים, כאשר מס על הכנסה אחרת הוא 43%.

–  עבור הכנסה שנתית כוללת של $70,000 יושת מס של 8.5% על הדיבידנדים, כאשר מס על הכנסה אחרת הוא 31%.

–  עבור הכנסה שנתית כוללת של עד $44,740 יושת מס הכנסה שלילי !!

חברות קנדיות המשלמות דיבידנדים בדולרים אמריקאים

לחברות קנדיות רבות יש הכנסות גם מארה"ב ולעיתים הן מעדיפות לשלם דיבידנדים דווקא בדולרים אמריקאים. למרות זאת, דיבידנדים אלו זכאים ברוב המקרים למס מופחת ממש כמו אחיהם המשולמים בדולרים קנדיים.

כדי להקל על משקיעים קנדים יש חברות שממירות, בין אם מראש או על פי דרישה, את הדולרים האמריקאים לקנדים לפי השער היציג באותו יום. אחרות מעבירות את הדיבידנדים בדולרים אמריקאים לברוקר.

כברירת מחדל, ברוקרים ממירים דולרים אמריקאים לקנדים (ולא שוכחים לגבות עמלה בין אחוז לשניים). אולם אפשר גם לבקש מהברוקר לרשום (המונח המקובל הוא  to journal) את הדיבידנדים בצד האמריקאי של תיק ההשקעות וכך להימנע מהמרה וכמובן מתשלום העמלה.

תהיה אשר תהיה העדפת המשקיע, כאשר הברוקר שולח אלינו בסוף שנת המס את טופס T5, הדיווח בו יעשה בדולרים קנדיים וכך גם התשלום למס ההכנסה.

דיבידנדים המתקבלים מחברות אמריקאיות

ישנן סיבות מצוינות לקניית מניות של חברות אמריקאיות. דיבידנדים היא לאו דווקא אחת מהן, למרות שיש שם חברות נפלאות המשלמות ומגדילות את הדיבידנד שלהן במשך עשורים וכנראה ימשיכו בכך.

אלא שיש שתי בעיות עם דיבידנדים מחברות אמריקאיות:

1.  הם לא זכאים למס מופחת בקנדה.

2.  מס ההכנסה האמריקאי (IRA) מנכה במקור 15% מסכום הדיבידנדים. אמנם ניתן לדרוש (ברוב המקרים, לא בכולם) את הניכוי בחזרה בעת הגשת הדו"ח השנתי (בסעיף foreign tax credit), אבל זה כרוך בבירוקרטיה חד-פעמית: יש למלא טופס W-8BEN, להעבירו לברוקר, ולקוות לטוב.

כמו כן צריך לזכור,

–  שהחזרת הניכוי אינה משחררת מתשלום למס ההכנסה הקנדי (CRA).

–  לא לקנות מניות דיבידנד מחברות אמריקאיות בחשבונות TFSA או RESP. במקרה זה אי אפשר אפילו לדרוש בחזרה את הניכוי במקור של מס ההכנסה האמריקאי.

קיימת אפשרות שלא לשלם מס על דיבידנדים

מעלות רבות לדיבידנדים שמחלקות חברות קנדיות (לתושבים קנדים) ואחת מהן היא תשלום מס מופחת (Dividend Tax Credit). מסתבר שחיבור עם 'סכום בסיסי אישי' (מחוזי וארצי) שכל קנדי זכאי לו, מביא לתוצאה מפתיעה: המס על דיבידנדים עד סכום של $61,540 (לשנה) ליחידים שאין להם הכנסה נוספת מעבודה או פנסיה הוא $0. הקישור הוא למאמר מ- 2017 ולכן הסכום הנקוב בו נמוך יותר.

בני זוג בעלי תיקי מניות המניבים דיבידנדים יכולים להגיע לסכום כפול (!) ועדיין לא לשלם דבר לשלטונות המס.

לפי מחשבון TaxTips, אפשרות זו קיימת בחמש פרובינציות (אונטריו, אלברטה, בריטיש קולומביה, ניו ברונזוויק, וססקצ'ואן) ובשלושת הטריטוריות. אבל גם בחמשת הפרובינציות האחרות, אחוז המס מזערי בהשוואה למס הכנסה רגיל.

צריך להודות עם זאת, שאין הרבה אנשים לגמרי חסרי הכנסה, שתיק המניות שלהם מניב דיבידנדים של עשרות אלפי דולרים לשנה.

לבסוף

חוכמה עממית גורסת שבחיים דבר לא בטוח מלבד מוות ומיסים. לאור התקדמות המדע בהארכת החיים, יתכן שלא רחוק היום שבו רק מיסים (למעט מס על דיבידנדים אולי) יישארו כגורם שאינו משתנה לעולם. שום התקדמות מדעית, או אחרת, לא תעזור בעניין הזה.

11 תגובות בנושא “מיסים על חשבונות השקעה רגילים (Non-Registered Accounts)

    1. אם את/ה שוהה בחו"ל באופן זמני, אז בוודאי שאפשר.
      אם את/ה שוהה בחו"ל באופן קבוע, אז תוכל/י להוסיף רק את החלק הפנוי מהתקופה לפני שעזבת את קנדה.

      אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: