S&P 500 ETFs (2021)

תאריך עדכון אחרון: מאי 7, 2021  /  קטגוריה: השקעות 123 פחות חשוב על מה אתה מסתכל, חשוב יותר מה אתה רואה  /  הנרי ת'ורו כפי שאפשר לראות בטבלה, ביצועי מדד הדגל האמריקאי היו טובים בהרבה מביצועיו של עמיתו הקנדי, בארבע השנים האחרונות. 2020 2019 2018 2017 2016   16.3% 28.9% 6.2%- 18.4 11.2% S&P 500המשך לקרוא "S&P 500 ETFs (2021)"